SBORNÍK KONFERENCE NANOCON 2017

 

Sborník konference NANOCON 2017 byl zaslán k indexaci v databázi Web of Science (dříve Thomson Reuters, nyní ve vlastnictví společnosti Clarivate Analytics) a Scopus (Elsevier)  

Obsah je k dispozici zde.